Ham Perlit-

Ham Perlit-

Ham Perlit 900 ºC üzerinde hızlı bir şekilde ısıtıldığı zaman bünyesindeki öz suyun buharlaşması ile mısır taneleri gibi patlar ve ısıyla genleşen perlit üzerinde sayısız gözenekler oluşur. Bu şekilde genleştirilmiş perlit mükemmel ısı ve ses yalıtımı  sağlar.

 

HAM PERLİT ÖZELLİKLERİ

İNŞAAT DÖKÜMHANE FİLTRE KRİYOJENİK TARIM YAPI KİMYASALLARI PLASTİK VE KAUÇUK
0,074-0,30 mm 0,00-0,60 mm 0,074-0,30 mm 0,074-0,30 mm 0,074-0,30 mm 0,074-0,30 mm 0,074-0,20 mm
0,074-0,40 mm 0,074-0,60 mm 0,15-0,40 mm 0,15-0,40 mm 0,074-0,40 mm 0,074-0,40 mm 0,074-0,30 mm
0,20-0,40 mm 0,15-0,60 mm 0,074-0,40 mm 0,074-0,40 mm 0,15-0,40 mm 0,20-0,40 mm 0,15-0,40 mm
0,15-0,40 mm 0,60-1,20 mm 0,074-0,50 mm 0,20-0,40 mm 0,074-0,50 mm 0,15-0,40 mm 0,074-0,40 mm
0,074-0,50 mm 1,00-2,00 mm 0,074-0,60 mm 0,074-0,50 mm 0,074-0,60 mm 0,074-0,50 mm 0,20-0,40 mm
0,10-0,50 mm 1,20-2,40 mm 0,15-0,60 mm 0,00-0,60 mm 0,15-0,60 mm 0,10-0,50 mm 0,15-0,40 mm
0,00-0,60 mm 1,20-2,80 mm 0,60-1,20 mm 0,074-0,60 mm 0,60-1,20 mm 0,00-0,60 mm 0,074-0,50 mm
0,074-0,60 mm 2,00-2,80 mm 1,20-2,80 mm 0,15-0,60 mm 1,20-2,40 mm 0,074-0,60 mm 0,10-0,50 mm
0,15-0,60 mm 2,00-4,00 mm 2,00-4,00 mm 0,60-1,20 mm 1,20-2,80 mm 0,15-0,60 mm  
0,60-1,20 mm     1,20-2,80 mm 2,00-2,80 mm 0,60-1,20 mm  
1,20-2,40 mm     2,00-4,00 mm 2,00-4,00 mm 1,20-2,40 mm  
1,20-2,80 mm            
2,00-2,80 mm            
2,00-4,00 mm            

 

Ham Perlit 900 ºC üzerinde hızlı bir şekilde ısıtıldığı zaman bünyesindeki öz suyun buharlaşması ile mısır taneleri gibi patlar ve ısıyla genleşen perlit üzerinde sayısız gözenekler oluşur. Bu şekilde genleştirilmiş perlit mükemmel ısı ve ses yalıtımı  sağlar.

Perlit doğal olarak oluşan silis esaslı volkanik kayaçlara verilen bir isimdir.

Perliti diğer volkanik camlardan ayıran en önemli özellik ise yumuşama sıcaklığı civarında ısıtıldığı zaman orijinal hacminin dört ila yirmi dört katına çıkabilmesidir. Bu genleşme ham perlitteki  %2-6 arasında bulunan öz suya (kristal suya) bağlıdır.

Perlit inci taşı anlamına gelen grinin tonlarından siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayaçtır. Bu haline Ham Perlit denir.
Ham Perlit kimyasal bileşimi bakımından silisli ve alüminyumlu bileşenler içerdiği için kalsiyum esaslı bağlayıcılar ile kimyasal reaksiyona girerek hidrolik (puzzolonik) aktivite gösterdiği için inşaat sektöründe yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu özelliği ile çimentodan ekonomi sağlamakta ve dayanıklılık kazandıran mükemmel bir agregadır.
Ham Perlit, perlitin ısı verilerek genleştirilmemiş doğal halidir. Öncellikle ham perlit kırılarak uygun boyutlarda tasnif edilir. Daha sonra ısıtılıp, perlitin hacmi arttırılır. Ham perlitin ısıtılmasında özel fırınlar kullanılır. İşlem sonucunda genleşmiş perlit kullanılmaya hazırdır.
Genleştirilmemiş perlitin de çeşitli kullanım alanları mevcuttur: beton kiremit üretimi, ince ve kaba sıvada, kanalizasyon borularının üretiminde, çatı ve teras su izolasyonlarında, yüzme havuzu yapımında, karayolu yapımında asfalt dolgu malzemesi olarak, demiryollarında patinaj kumu olarak ve donmalara karşı dayanıklılığından yararlanılarak su alan inşaatlarda kullanımı mevcuttur.

HAM PERLİT KULLANIM ALANLARI

* İnşaat Sektöründe

* Metalürji(Döküm) Sanayinde

*Seramik Sanayinde

*Demiryollarında patinaj kumu olarak,

*Abrasif sanayinde aşındırıcı olarak

*Su arıtma tesislerinde

*Karayolu yapımında asfalt filler malzemesi olarak kullanılır. 

KULLANIM ALANLARI:

*Alçı ve Yapı Kimyasalları Üretiminde

– İç ve Dış İnşaat sıvalarında,

– Dona karşı dayanıklı olduğu için su alan inşaatlarda

– Çatı ve teras su izolasyonlarında

– Yüzme havuzu yapımında

-Asit ve bazlara karşı dayanıklı olduğu için özellikle kanalizasyon borularının üretiminde kullanılır.

– Tuğla ve kiremit üretiminde

-Hafif Yapı Elemanları Üretiminde

Ham perlit agrega olarak hafif yapı malzemesi niteliğinde olup aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Agreganın kuru gevşek birim ağırlığı : 1,264 gr /cm3
Agreganın kuru sıkı birim ağırlığı : 1,437 gr/cm3
Agreganın kıvam su ihtiyacı: % 18
Agreganın su emiciliği: % 6

 

*Demiryollarında patinaj kumu olarak,

*Abrasif sanayinde aşındırıcı olarak

*Su arıtma tesislerinde

*Karayolu yapımında asfalt filler malzemesi olarak kullanılır.

*Metalürji(Döküm) Sanayinde

Metalürjide Perlit Kullanımı

* Dökümcülükte metalürjik flaks olarak

* Döküm kumuna katkı maddesi olarak

* Potadaki ergimiş metalin korunmasında

* Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede

* Demir-çelik sanayinde ergimiş metalin cüruf kontrolünde

Perlit dökümcülükte ham ve genleştirilmiş olarak kullanılmaktadır. Döküm kumuna katkı maddesi olarak, ergimiş metalin korunmasında ve sıcak ingotların taşınmasında perlit genleştirilmiş olarak, Cürufların toplanmasında ise kırılmış elenmiş perlit  kullanılmaktadır.

ebadındaki demir dökümde ergimiş madenin potadan kalıplara dökülmesinde önce cüruf oluşmasını kontrol etmek ve metalin üzerinden kolayca toplamak için kullanılır. 

Akper Perlit’in Dökümcülükte sağlayacağı faydalar

  • Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler.
  • Döküm esnasında yanmaz, Gaz çıkarmaz ve Metal ile Reaksiyona girmez.
  • Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtası ile çıkışına izin verir.
  • Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir.
  • Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün Temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.

YÜKSEK SICAKLIK UYGULAMALARI

Perlit yalıtımı çelik ve döküm sanayinde yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır.
Örneğin, pota örtmede (koparmada) sıcak örtmede ve besleyicilerde alaşımları örtmede, ekzotermik ve yalıtım şekillerinde yastıklama aracı olarak kalıplama kumunda ve refrakter tuğla ve blok üretiminde yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

POTA ÖRTME UYGULAMALARI
Pota örtme uygulamalarında genleşmiş veya genleşmemiş granüle perlit cevherleri sıvı metal boşaltma potalarına atılır. Çoğunlukla potadaki cüruf tabakası ile etkiyip kolay cüruf çekilmesini sağlamak için genleşmemiş granüle perlit kullanılır. Ayrıca potadaki metalin soğumasını önlemek için pota üzerine genleşmiş perlit atılarak etkili bir ısı yalıtımı sağlanır. Böylece izolasyon özelliğinden ötürü ergimiş metalin katılaşma hızını azaltır vedolayısı ile döküm hataları da azalmış olur. Pota dolumu sırasında granüle perlit atılırsa cürufu ( empüriteler) metalden temizleyen hafif karışma hareketi oluşur. Ayrıca refrakter üzerinde kalan cüruf perlit kaplanması ile astarın ömrü de artar. Diğer bir avantajı ise bu işlem sırasında hoş olmayan koku ve zararlı dumanların oluşmamasını sağlamasıdır.

HOT- TOP VE BESLEYİCİLER ( RİSERİNG )
Perlit çoğunlukla ingot ve döküm parçalarında çekilme boşluklarını önleme amacı ile ekzotermik astarla karıştırılarak hot-top ve besleyicilerde kullanılır. Perlit bu tip uygulamalarda uygunluğu maliyeti ve üstün özellikleri sebebi ile hafif dolu malzemesi olarak çok sık kullanılır. Perlit genellikle % 3 – 20 oranında yalıtım ve ekzotermik bileşiklere katılır. Besleyici ve hot-top panelleri için oyuk silindirik (kol tertibatı) şeklindeki bu biçimler kullanılır. Bu şekiller hot – top ve besleyici tozları ve bileşikleri ile aynı işleri görür.

Demir ve çelik dökümünde döküm kumunun yaklaşık % 8-12′ si oranında,
Demir dışı metallerin dökümünde ise % 20-30 oranında perlit kullanılmaktadır. 

Döküm kumuna katılan perlit yüksek sıcaklıkta hacimce küçülerek döküm
kumunun genleşmesini sağlar. Bu alandaki uygulamalar şunlardır.

-Dökümcülükte metalürjik cüruf yapıcı olarak
-Döküm kumuna katkı olarak
-Demir Çelik sanayinde ergimiş metalin curuf kontrolünde
-Yalıtıcı refrakterterin üretiminde

  • Madenlerin ergitilmesi esnasında fırın içine atılarak cüruf oluşmasını sağlamak ve cürufu kontrol altına almada kullanılır.
  • Döküm sanayinde, metalin fırından potaya alınmasından Önce pota tabanına konulur. Perlit sıcak metal ile temasa geçtiğinde ise bir nevi kaynama yapar ve metal içinde bulunabilecek emprütelerin pota yüzeyine taşıyarak daha temiz döküm alınmasını sağlar.
  • Yine döküm sanayinde, metalin pota içinde taşınması esnasında yüzeysel soğumasına mani olmada kullanılır.
  • Döküm esnasında pota tabanına bir miktar konulması, metalin daha iyi temizlenmesi ile kalıplara dökümünden önce pota yüzeyinden soğumasını önlemede kullanılır. Bu maksatlarla 1180-1300 kg/m3 yoğunlukta ve 0,00-0,60 mm/ 0,60-1,20 mm/ 1,20 -2,40 mm tane ebadında Tasnif edil­miş Ham Perlit kullanılmaktadır.

*Talep olması halinde istenilen boyutlarda tasnif edilmi ham perlit üretimi yapmaktayız.

*We produce unexpanded perlite in desired sizes in case of demand.

 

AKPER PERLİT Çankırı’da İç Anadolu bölgesinin en verimli rezervi olan KALFAT maden ocağından çıkan ham perlit, yine bölgede bulunan fabrikamızda işlenerek tasnif edilmiş şekilde piyasaya arz edilmektedir.

Telefon
WhatsApp
Linkedin